Kommentera

En ny kyrklig gemenskap

Med glädje och tacksamhet kunde S:t Johannes evangelisk-lutherska församlings årsmöte den 21 maj 2023 konstatera att vi nu har full kyrklig gemenskap med Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska Församlingen i Umeåområdet (LFU). Redan tidigare i vår har Lutherska Bekännelsekyrkan och dessa båda församlingar konstaterat ömsesidig gemenskap. Samtal för att konstatera samma tro, lära och bekännelse har hållits under ett års tid, där även våra representanter deltagit. Länk till församlingarnas webbplats finns på bilden ovan.

Ett synligt uttryck för gemenskapen är att vi börjar lägga in inspelade gudstjänster från LFS i webbdatabasen Oratio, där vi hittills har lagt in vår egen församlings inspelningar samt LBK i Sverige och Norge. De läggs vanligen ut inom ett par veckor efter att länkar lagts ut på resp webbplatser. I databasen, som nu innehåller över 2 800 inspelningar, kan man göra sökningar på olika sätt samt direkt lyssna på ljudfiler eller se videoinspelningar. https://titus.anet.fi/fmi/webd/oratio

”Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen” (Ef 3:20f).

Följ och dela!