Kommentera

Kom och se!

Natanael satt och vilade sig under ett fikonträd. Hans vän Filippus kom med andan i halsen och ropade till honom: ”Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och som profeterna skrev om – Jesus, Josefs son från Nasaret.” Natanael blev häpen: ”Från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån?” Det var inte tid att börja förklara. ”Kom och se!” (Joh 1:45–46)

Och Natanael gick. Han blev övertygad av Jesu ord, som avslöjade hans allvetande förmåga. Jesus kände honom utan och innan. Natanael behövde ingen lång betänketid innan han avgav en bekännelse, som inte kan frambringas av någon annan än Den Helige Ande: ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung!”

Den kommande söndagen, den femte efter Trefaldighet, brukar kallas Apostladagen. Nyligen har vi i bibelkalendern noterat apostlarna Petrus och Paulus traditionella minnesdag. De står som representanter för den lilla grupp av män som Jesus kallade att representera honom genom att predika evangeliet på hans vägnar. De var hans direkt kallade ambassadörer.

Dessa apostlar har vi inte mera ibland oss. Vi har däremot deras budskap, i form av Nya testamentets apostoliska skrifter. Genom dem talar vår Herre och Mästare till oss, som han sade: ”Den som lyssnar till er lyssnar till mig” (Luk 10:16). Så får också vi gå ut på hans uppdrag och inbjuda människor att komma och lära känna honom: Kom och se! Alla har inte kallats att på församlingens vägnar predika Ordet, men alla kristna har kallelsen att var och en i sin omgivning vittna om honom.

Vi får inte heller glömma lagens ord, som också apostlarna så starkt inskärper. ”Låt er frälsas från det här bortvända släktet!” (Apg 2:40) Också Gamla testamentets profeter har ännu ett aktuellt budskap till oss. ”O land, land, land, hör Herrens ord!” (Jer 22:29). I den bibelläsningsplan som vi delat ut läser vi just nu de kusliga berättelserna om Israels ogudaktiga kungar. En efter en beskrivs med orden ”han gjorde det som var ont i Herrens ögon”. Slutligen måste Gud låta straffdomen komma. Vad skulle Gud säga om oss och vårt lands ledare i dag? Så har vi också i dag skyldigheten att varna och tillrättavisa för att vårt folk ska omvändas till Jesus, som är den enda vägen till hopp och frid.

Så kom nu, mänskor alla, till nådastolen fram!
Bland oss må evigt skalla: Halleluja, Guds Lamm!
Ge honom pris och heder, ni återlösta får!
All världen, fröjda eder! Guds salighet är vår.

(A C Rutström)


Bön: Käre Jesus! Tack för du sänt ditt ord till mig om vägen till himlen! Ge mig frimodighet att inbjuda människor att komma till dig för att lära känna dig och din väg till hopp och frid! Amen.

Följ och dela!