Kommentera

Guds goda lag

Den sjätte söndagen efter Trefaldighet (den sjunde efter pingst) fäster vi vår blick på ett välkänt begrepp: lagen. I 1 Tim 1:8 beskriver aposteln Paulus lagen så här: ”Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga.” Och så fortsätter han med att tala om dem som lever i otukt och homosexualitet och allt annat som går emot den sunda läran.

Har lagen någon betydelse alls för kristna? Vi har ju också ord av Jesus, som i bergspredikan säger att den ska kallas stor i himmelriket, som håller Guds bud och lär ut dem?

Vår katekes, den kristna läran, använder en jämförelse för att vi ska förstå hur lagen kan tillämpas. Den beskriver lagens uppgift på tre olika sätt: som tygel, spegel och regel.

Det första sättet är att tänka på hur man styr en häst. Man använder tömmar, på äldre språk en tygel, för att få hästen att gå dit man vill. Stramar man åt tömmarna får man hästen att sakta in. Det är den betydelsen som aposteln använder i citatet ovan. Lagen kommer med varningar: när du möter en skylt vid vägen där det står siffrorna 80, vet du att du inte ska köra fortare än 80 km i timmen. Om vi överträder den lagen kan vi tvingas betala böter. Guds goda lag, som överheten förvaltar, ska upprätthålla ordning i samhället.

Det andra sättet uttrycker en andlig dimension. Den visar att Guds lag är oerhört sträng om vi verkligen av hjärtat försöker hålla den. Jesus säger att vi aldrig kommer in i himmelriket om vi inte kan uppvisa en fullkomlig rättfärdighet. När vi speglar oss inför Guds lag ser vi att vi är dömda till helvetet om vi inte får hjälp. Men evangeliet ger oss hjälp: den visar att Jesus har uppfyllt alla Guds bud och dött som straff för att vi överträtt lagen, och genom tron på honom räknas hans verk oss till godo. I honom, och bara i honom, är vi fullkomliga och får komma till himlen.

Det tredje sättet är för kristna, som fått se vad det betyder att vara fri från lagen, och som nu betraktar Guds kärleksfulla anvisningar att leva så som han önskar. Han ger goda regler hur vi ska leva rätt bland våra medmänniskor. Med Jesus för ögonen vill vi återspegla hans kärlek och leva som lagen anvisar. En kristen som lever av Guds nåd vill söka hans råd och hjälp för alla livssituationer. Då växer en bön fram, som vi sjunger:

Låt mig ej heller leva mig själv blott till behag,
nej, leva till din ära och tjäna dig var dag!
Och fast du ej behöver en ringa tjänst av mig,
ge mig den nåden, Herre, att dock få tjäna dig!

(L Sandell)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du burit den börda som lagen lägger på oss, och räknat oss din fullkomliga lydnad och din oskyldiga död oss till godo! Hjälp mig att förmedla något av din kärlek till mina medmänniskor så att de skulle tro på dig och bli saliga. Amen.

Följ och dela!