Kommentera

De två vägarna

Den kommande söndagen har ett budskap som mången predikant i dag har svårt att ta till sig och förklara. Evangelietexterna är hämtade från slutet av Jesu bergspredikan och uttrycker klart sanningen om den dubbla utgången: det finns två vägar bort från vårt jordeliv. Den ena av vägarna leder till fördärvet, det som också kallas helvetet.

Söndagens tema är Sanning och sken. Tyvärr innehåller förkunnelsen i många kyrkor endast ett sken av sanning, men är i verkligheten ett irrljus som leder bort. Jesus varnar oss skarpt för dessa falska röster.

Jesus säger att den väg som leder till fördärvet är bred (Matt 7:13). Det är många som går in genom den vida porten och vidare på denna breda och fina väg. Däremot är den port trång och den väg smal som leder till livet. Det är få som finner den. När lärjungarna frågade Jesus om det är få som blir frälsta, svarade han (Luk 13:24): ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas.

På den breda vägen ryms många villfarelser. En är att förakta och förneka talet om fördärvets väg. Man vägrar inordna sig i Jesu klara ord om att många ska komma fel och gå evigt förlorade. I stället säger man att allt nog ordnar sig, alla ska komma till himlen. En annan villfarelse är att tänka att det är vår egen kamp som ska rädda oss, som våra böner och vår överlåtelse. Säger inte Jesus att vi ska kämpa för att komma in genom den trånga porten?

Martin Luther beskriver sitt liv i kloster som en svår kamp för att vinna det eviga livet. Men den kampen drev honom till förtvivlan. Den var ingen port till himlen. I stället öppnades porten när han insåg att Jesus i hans ställe hade kämpat med djävulen och all världens frestelser och burit straffet för hans synder. Jesus hade vunnit. Det slutliga genombrottet uttryckte Jesus på korset med orden ”det är fullbordat”. I hans seger öppnas porten till himlen för var och en som tror på honom.

Så finns bara en väg som leder till livet: Jesus är vägen. Allt som skiljer oss från honom leder till helvetet. Därför har den åttonde söndagen efter Trefaldighet ett så allvarligt budskap. Kämpa för inte låta någon föra dig bort från Jesus! Kämpa för att bevara Ordet om korset rent och klart i våra kyrkor!

O Herre Gud, låt nådens ord
förjaga otron från vår jord!
Fräls själarna ur Satans gap,
gör slut på Sions fångenskap!

Ryck bort med nådens gudakraft
vartenda rov den onde haft,
och värna med ditt fasta ord
din egen, återlösta hjord!

(F G Hedberg)


Bön: Käre Jesus! Led mig på den smala och rätta vägen genom ditt Ord, så att jag inte villas bort av alla röster som vill föra mig på andra vägar. Hjälp mig att alltid fästa min blick på dig. Amen.

Följ och dela!