Kommentera

Allt samverkar till det bästa

Det är inte lätt att vara tacksam mitt under plågor och motgångar. Först senare, när man ser tillbaka, kan man få se hur också det svåra hade en mening. Den sanningen uttrycks så här av Jesaja (Jes 38:17): ”Se, den bittra plågan blev till nytta för mig.” Paulus uttrycker det med orden: ”Vi vet att allt samverkar till det bästa, för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut” (Rom 8:28).

Den kända barnabönen ”Gud, som haver barnen kär”, älskad och ofta använd i våra aftonböner vid barnens säng, lärde jag mig som barn avsluta i den här formen: ”Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får.” Men vad betyder det? Är det den som älskar Gud som blir lycklig? Eller är det den som Gud älskar som han ger lycka?

I psalmboken lyder texten: ”Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver, Fader vår.” Inga tvetydigheter här! Men om vi tänker lite mera på den förstnämnda versionen stämmer den ju bra med apostelns ord, i båda betydelserna: Att allt samverkar till det bästa är ju en lycka, som Gud ger den som älskar honom, och ingen kan älska Gud utan att ha dragits av honom (Joh 6:44).

Kan jag tro att allt samverkar till det bästa just för mig? Svaret ger Jesaja som fortsättning på det som citerades ovan: ”I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, för du har kastat alla mina synder bakom din rygg.” Det allra största tacksägelseämnet är just detta: att våra synder är förlåtna, och det har skett genom Jesu död på korset. Det gäller varje människa, det gäller också dig som läser detta. Därför, se hans kärlek som räddat oss från förintelsens grop! Det är där lyckan strålar fram, även om vi inte alltid förmår se den, särskilt inte just när plågan och motgången drabbat oss.

Tack att ingen ensam går
som din fadersarm ej når.
Tack att dina milda händer
famnar alla folk och länder.
Tack för att du hjälper visst,
Tack, vår Gud, för Jesus Krist.

(S Dahlquist)


Bön: Käre himmelske Far! Tack för all din godhet som du strött över oss, och som vi denna tid får uppleva konkret i våra trädgårdar och på åkrarna. Lär mig att tacka dig för allt, och särskilt för din Son som du sände till världen som vår Frälsare. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!