Kommentera

Guds rike först

De två systrarna Marta och Maria hade olika uppfattningar om tjänarkallelsen. När Jesus var på besök var Marta fullt sysselsatt med mat och servering för den kära gästen, medan Maria satte sig ner vid Jesu fötter och lyssnade till hans undervisning. Inte att undra på att Marta blev irriterad. Hon var så pass irriterad att hon bad om hjälp av Jesus att få systern att inse att också hon hade del i ansvaret för att man skulle få mat på bordet.

Jesus gav ett svar som blivit ett bevingat ord: ”Bara ett är nödvändigt.” Och fortsättningen har angivit temat för den femtonde söndagen efter Trefaldighet: ”Maria har valt den goda delen.” (Läs texten i Luk 10:38–42.)

En annan gång uttryckte Jesus samma sak när han undervisade sina lärjungar om friheten från bekymmer (Matt 6:33): ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.”

Vad menade Jesus med att tillrättavisa Marta? Kommer maten flygande med korpar, som den gammaltestamentliga texten från 1 Kung 17 berättar att profeten Elia fick betjäning av? Vi har inga löften om sådana underverk i vår vardag. Till vårt mänskliga ansvar hör att arbeta för att få mat på bordet. ”Den som inte vill arbeta ska inte heller äta”, skriver Paulus (2 Tess 3:10).

Jesus vill bringa sakerna i rätt ordning. Gör er inga onödiga bekymmer, och sörj inte för morgondagen! Fråga i första hand efter vad Gud vill säga dig, och du ska också förstå hur du ska ta ansvar för arbetet med mat och försörjning. Det finns en balans mellan att vara fri från onödiga bekymmer och vårt ansvar i vår familj och samhälle, och den balansen får vi lära oss i Guds skola, genom att forska i hans Ord.

Rent konkret är Jesu undervisning av Marta mycket praktisk för de flesta av oss: när vi inbjuds till gudstjänst är den första uppgiften att se till att vi kan vara med och lyssna till Ordet. Först i andra hand kommer omsorgen om vårt liv, vad vi ska äta och dricka, vad vi ska klä oss med och hur vi ska ha omsorg om vår kropp och vår hälsa. Sök först Guds rike!

En liten stund med Jesus, och hjärtats oro flyr
och blicken vändes åter från jordens små bestyr
till livets verkligheter, de ting som ej förgås,
när himlarna och jorden av sin förvandling nås.

(A L Greenstreet, L Sandell)


Bön: Käre Jesus! Lär mig sätta allt i ordning i mitt liv, så att du alltid kommer först. Hjälp mig att sedan se vilken uppgift jag har i ditt rike och bland mina medmänniskor. Amen.
(Bild: Bibilium)

Följ och dela!