Inlägg med etiketten ‘tjänst’

5 objekt

Fribrev

av Ola Österbacka

I juni 1215 undertecknade den engelske kungen Johan utan land ett fördrag med adeln och prästerna, kallat Magna Charta, som blev betraktat som en föregångare till dagens FN-dokument om de mänskliga rättigheterna. Kommande söndag, den 17:e efter Trefaldighet eller 18:e efter pingst, bär temat En kristen människas frihet. Episteltexten är från Galaterbrevet, som brukar kallas kristendomens Magna Charta. Där […]

Herrens tjänarinna

av Ola Österbacka

Denna söndag firar vi Marie bebådelsedag, vars rätta dag är den 25 mars, men som infaller redan nu på grund av att påsken är tidig i år. Den tränger undan den femte söndagen i fastan, Passionssöndagen, som utgör inledningen till djupfastan. Marie bebådelsedag är en vit festdag som påminner om att Ordet blev kött. Den […]

Vår nästa

av Ola Österbacka

Söndagarna i Trefaldighetstiden har en logisk följd av teman. Efter att vi under de senaste söndagarna prövat oss själva och våra ord ställs vi inför frågan hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Hur är det med vår kärlek till dem? Varför skulle vi älska dem? Episteltexten från 1 Joh 4 ställer allt i den rätta […]

Inför Apostladagen

av Ola Österbacka

Den femte söndagen efter Trefaldighet firar vi som Apostladagen. Apostlarna Petrus och Paulus har sina gamla helgondagar den 27 juni, och Apostladagen brukar ofta infalla ungefär den tiden. Huvudevangeliet för den första årgången berättar om hur Jesus kallar Petrus till människofiskare. Detta år har vi i Finland den andra årgången och evangelietexten berättar om hur […]

Goda förvaltare av Guds nåd

av Ola Österbacka

Vi läser i söndagens texter (9:e söndagen efter Trefaldighet) att vi inte ska vara lata, utan bära vårt ansvar. Blir det inte tungt att samlas till en gudstjänst kring detta tema? Nej, inte om vi ser hur vist Gud har ordnat med sin undervisning. Att förvalta Guds goda gåvor är nämligen inte en lag som […]