Kommentera

Mikael – vem är som Gud?

Den här söndagen firar vi Mikaelidag – den helige Mikaels dag. Vem är Mikael? Han presenteras för Daniel (Dan 12:1; se även Dan 10:13,21) som ”den store fursten som står som försvarare för dina landsmän”. I Jud v 9 beskrivs han med titeln ärkeängel, alltså en ledare för änglarna.

Mikael betyder ”vem är som Gud?” Mikael är inte Gud själv, utan hans sändebud, som ordet ängel betyder. Änglarna är skapade av Gud för att vara hans tjänare. När Johannes fick ta del av uppenbarelsen om hur Gud skapar nya himlar och en ny jord, och såg in i den härlighet som vi kallar himlen, föll han ner på sina fötter för att tillbe ängeln som hade visat detta. Men då blir han tillrättavisad: ”Gör inte så! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder profeterna och till dem som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe” (Upp 22:9).

Av det här lär vi, att vi inte ska tillbe någon skapad varelse, varken änglar eller människor som kallas helgon, eller jungfru Maria. Men vi ska högakta dem som Gud har gett särskilda tjänsteuppdrag. Änglarna är i Guds tjänst, och Gud sänder dem för att vaka över oss och hjälpa oss. Därför brukar vi tala om skyddsänglar. Särskilt tydligt blir det här uppdraget i Jesu varning att förföra och förleda barnen, Matt 18:10: ”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte.”

I vår gamla handbok är Mikaeldagen också barnens dag. De små barnen är svaga och kan lätt förledas. Men samtidigt är barnen en förebild för oss vuxna: deras tro gör dem till de största i himmelriket (Matt 18:4). De är inte som vi vuxna, som vill framhäva oss själva och berömma oss av vad vi förmår. Deras tro är att vila hos Jesus och ta emot hans välsignelse utan egen prestation. Därför är barndopet så dyrbart: som små barn har vi utan egen medverkan fått ta emot Ordet genom vilket Anden föder oss till Guds barn. ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det” (Ef 2:8).

Vi tackar Gud för hans omsorg om oss och våra små, och för löftet att Mikael och hans änglar är mäktigare än fiendens härar.

Min Gud och Fader kära,
du vårdar ömt din hjord,
att änglar är mig nära
du lovat i ditt ord.
Du står invid min sida
och jag har skydd i dig.
Du änglar låter strida
i liv och död för mig.

(P Melanchthon, G W Sacer, J Svedberg)


Bön: Käre himmelske Far! Tack för att du sänder dina heliga änglar att hjälpa och beskydda oss. Lär mig att ställa mig i din tjänst när du kallar, och ge frimodighet och kraft för tjänsten i ditt rike. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!