Kommentera

Den rätta insikten

Jesus mötte många människor som kom med allvarliga frågor. ”Vilket är det största budet?” kunde en sådan fråga lyda. Och Jesus hade svar. Han visade på den sanna kärleken: först och främst kärleken till Gud, och i andra hand till vår nästa. Det var en sammanfattning av de två tavlorna, där Gud själv hade skrivit de tio budorden med sitt finger. Judarna hade insikt: de kände till Guds vilja. Ändå klagar Paulus, att de trots sin iver för Gud saknar den rätta insikten (Rom 10:2).

Vad är meningen med livet? Den allvarliga frågan dyker upp ibland i livsåskådningsprogram i TV. Men hur ofta leder frågan fram till ett rätt svar, en rätt insikt? 

I den gamla katekesutvecklingen för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, den som jag hade som lärobok under min skriftskoltid, gavs ett koncist svar på frågan: Vad är livets viktigaste angelägenhet? Svaret var: ”Att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus, är livets viktigaste angelägenhet.”

Judarna, som Paulus ömmade för, hade en viss insikt om det första: de trodde sig känna Gud. Men det som de saknade var kännedomen om Jesus Kristus och hans verk: ”Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror” (Rom 10:4). Att endast känna lagens dubbla kärleksbud kan ännu inte ge själen ro och svara på frågan om livets mening. För att finna den verkliga friden behöver vi hitta den dyrbara skatten, som är gömd i en åker, enligt Jesu liknelse. Den finner vi i Jesus, och honom lär vi känna i Guds ord, Bibeln.

Därför är det viktiga rådet som vi kan ge alla som frågar efter livets mening: Sök där skatten finns! Studera Bibeln flitigt, lyssna på en rätt undervisning i Guds ord! Då ska du se sanningen i Jesu löfte: ”Sök, och ni ska finna.” Sök inte bland människomeningars vimmel, för de leder inte rätt. Men i Bibeln hittar du den rätta insikten om livets mening.

Jag nu den säkra grunden funnit,
där trygg och glad jag vila får.
Jag nu till rätta hamnen hunnit,
som är i Jesu dyra sår.
I denna hamn bevarad väl
jag finner räddning för min själ.

(J A Rothe)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du i ditt heliga ord gett oss insikt om den rätta vägen till Guds rike! Tack för att du själv blivit vägen. Lär mig att lita på ditt Ord och ha dig för ögonen när världens lockelser och mitt eget onda kött vill föra mig på avvägar, så att jag inte går vilse. För din kärleks och trofasthets skull, amen.

Följ och dela!