Kommentera

Den stora vita skaran

Den mäktiga allhelgonapsalmen, vars inledande ord här är lånade som rubrik, har blivit världskänd och älskad som uttolkare av allhelgonatexten från Upp 7. Psalmens författare var biskop Hans Adolf Brorson, som tillsammans med Thomas Kingo och Nikolaj Frederik Severin Grundtvig räknas som Danmarks främsta psalmförfattare.

Beskrivningen av helgonens jordiska liv utgår från Uppenbarelsebokens beskrivning av ”den stora nöden”:

Här levde de i djupt förakt
men se dem där i deras prakt
för tronen stå med kronor på
i himmelsk glans och makt.
De ofta haft det tungt och svårt
och deras kinder höljts i gråt.

Många av dem som står och prisar Gud i den stora skaran har bokstavligen mist sina liv för sin bekännelses skull. Många andra har mist sina möjligheter att utöva sitt yrke, och många har utsatts för hån, förföljelse och förtal (Matt 5:11). Men när de nått himlen är alla tårar avtorkade. Därför kan de glädja sig tusenfalt. De har mist och vunnit allt, som deras Mästare sade (Matt 16:25): ”Den som mister sitt liv för min skull ska vinna det.” De får nu jubla över den lön de fått av nåd.

Dessa helgon har inte vädjat till någon granskning av sitt leverne för att få räknas saliga. De var alla syndare som du och jag, och de sörjde sina synder. Men det stora och avgörande var att de hade Jesus med sig i sitt liv. Hans fullkomliga liv och hans ställföreträdande betalning av deras syndaskuld genom sin död på korset gör dem värdiga att bära den vita dräkten. Där är grunden till deras glädje och lovsång.

Vi som ännu lever kvar i jämmerdalen, bedrövade när vi ser på oss själva, hotade av ångest och vanmakt när vi ser all världens ondska som väller ut genom våra massmedier, får hämta tröst av att se på Jesus. Jesus säger om den yttersta tiden (Luk 21:28): ”Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”

Se inte på dig själv! Där hittar du ingen kraft. Se inte på omvärlden! Där verkar den onde regera. Men se på Jesus! Han har makten i sin hand, han har dig i sin hand, och han kommer snart.

Må därför med fröjd vi hasta framåt
och sjunga om seger och ära!
I jubel en dag förbytes vår gråt,
och kanske den dagen är nära.
Så styrk oss, o Jesus, i hoppet!

(L Sandell)


Bön: Käre himmelske Far! Tack för att du har sänt oss ditt rena och klara ord som ger oss försäkran om att vi i Jesus Kristus får vara dina barn, rena och rättfärdiga tack vare hans liv och hans blod. Tack för alla dem som slutat sina dagar i tro på dig och som vi ska få dela gemenskapen med efter att du hämtat oss till dig. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!