Kommentera

Kamp och seger

Här möter nya faror jämt,
och jämt till strids det bär,
och även när det är som bäst,
det kamp och möda är.

Så formulerar sångförfattaren Lina Sandell mödan här på jorden, när hon ser upp mot det himmelska Jerusalem, där Guds barn äntligen får det lugnt och tryggt. Tänk att Jesus ville byta sin himmelska härlighet mot den oerhörda kamp han hade att kämpa med djävulen och hans andemakter!

Den andra söndagen i fastan påminner om den kamp vi har att kämpa. Så som Jesu lärjungar stod handfallna inför andarnas attacker står också vi många gånger darrande inför ondskans angrepp. I dessa dagar påminns vi åter om hur ett frihetsälskande folk utsätts för krigets ohyggliga verklighet, och vi har sett hur kampen för rätt och frihet slås ner med brutal kraft. Sanningen i den citerade sångversen är skrämmande aktuell.

Det fysiska kriget är ändå inte det allvarligaste. Fienden kan bara hota kroppen. Men han kan inte ta ifrån oss den seger som Jesus har vunnit genom sitt fläckfria liv och sin oskyldiga död på korset. Jesus måste kämpa till döds. Och han vann. Därför får också vi glädja oss över att segern är vår – ingen djävul, inga andemakter kan ta ifrån oss rätten att vara Guds barn och att se fram mot det arv som Guds barn får en gång i himlen.

Men kampen är hård. Den svåraste kampen är de försåtliga farorna: risken att förledas av förnuftets invändningar mot Bibelns ord, kampen att stå emot villfarelsen som kommer smygande genom vackert tal om moderna bibeltolkningar, ny förståelse för troshelheter och anpassning till att leva i samförstånd med dem som inte tror som Bibeln lär. Kampen står i många fall mellan strävan att bli sedd och accepterad av den stora massan och att hålla fast vid Ordet trots minskade verksamhetsmöjligheter.

Också i det här gäller troheten i det lilla. Församlingen i Filadelfia fick höra: Din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn (Upp 3:8). När vår egen kraft är för svag finns det en kraft som räcker till, för Jesus har besegrat den Onde.

Vad under, om jag längtar hem
till dig, Guds helga stad,
där jag en gång får vila ut,
fullkomligt fri och glad,
där ingen gråt skall finnas mer
och ingen värk som här
och intet mörker, ingen natt,
ty Lammet solen är!

(L Sandell)


Bön: Käre Jesus! Tack för att jag inte är utlämnad åt mig själv och min kraft när ondskans andemakter anfaller. Men hjälp mig att minnas att jag behöver dig och ditt Ord för att stå emot angreppen, och påminn mig alltid om att du har vunnit seger. Herre, i dag vill jag särskilt be att du ger kraft och hopp åt dina heliga som ansätts av onda makter i krig och förföljelser för ditt namn. Amen.

Följ och dela!