Kommentera

Brödet från himlen

Halvvägs i fastetiden firar vi ”Brödsöndagen”, då vi påminns om det fantastiska undret då ett stort folk på vandring i öknen mättades med manna från himlen under 40 år. Jesus anknyter till den händelsen efter att han gjort ett av sina mest omtalade under med fem bröd och två fiskar, som räckte till för att mätta fem tusen män, förutom kvinnor och barn. Och det blev ändå över: tolv korgar fulla (Joh 6).

Sådana märkliga gärningar väckte naturligtvis uppmärksamhet. Ändå frågade folket efter mera tecken. Jesus svarade med en undervisning som fick många att lämna honom. Han undervisade om det sanna brödet, som kommer från himlen för att ge världen liv. Johannes redogör för denna märkliga och stötande undervisning, där Jesus använde ord som fick människor att tänka på kannibalism: Hur kan han ge oss sitt kött att äta?

Det som var det mest anstötliga var att han sade sig ha kommit från Fadern, den Helige och Allsmäktige. Han kallade sig Människosonen, som alla som hörde honom visste var den som enligt Daniel (7:13f) skulle komma med himlens skyar och ges allt makt för att döma världen. Nu trodde ju alla att de visste vem Jesus var. Han var snickaren från Nasaret, som sades vara Josefs son. Hur kan han göra anspråk på att ha kommit från himlen? Och vad menar han med att hans kött är verklig mat och hans blod verklig dryck, som den som äter och dricker ska ge evigt liv?

Det är oerhört att många av dagens lärda män och kvinnor anser sådana berättelser vara löjeväckande sagor. Så gör man med berättelsen om mannat i öken, ja, också Israels folks underbara räddning från Egypten med vandringen genom Röda havet, hur de fick dricka vatten ur klippan och äta det himmelska mannat. Likadant gör man med berättelsen om bespisningen av de fem tusen. Och därmed ifrågasätter man själva kärnan i vår tro: att Jesus måste lämna sin himmel för att bli människa och offra sig för att världen ska leva.

Guds gudomliga vishet har alltid varit anstötlig för det mänskliga förståndet. Därför gick människor bort från Jesus. Därför vänder människor ryggen till honom i dag. Men för den som är hungrig och söker Guds rättfärdighet blir hans Ord den mat som ger liv. Låt oss därför be som hans lärjungar: Herre, ge oss alltid det brödet!

Led oss alltmer, o Jesus, i ordet in
och öppna våra ögon för nåden din.
Den djupa, rika kärlek som bor i dig
låt över varje hjärta få gjuta sig.

(A Ölander)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du kom från himlen för att ge oss livet och stilla vår hunger och törst. Lär mig att ta vara på Livets bröd som du gett i ditt ord och som du också ger i nattvarden. Amen.

Följ och dela!