Kommentera

Gudsfruktan och förnöjsamhet

Vi har nu kommit in i den tid som vi kan kalla Andens skola. Det som vi först får överväga är vårt förhållande till det materiella: pengar och ägodelar. Vi har då ett centralt ord genast i början av vår episteltext (1 Tim 6:6): Gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst.

Förnöjsamhet är ett ord som verkligen inte passar in på arbetsmarknaden, särskilt inte när fackförbunden utlyser strejker för att få bättre lön och arbetsvillkor. Det är inget som harmonierar med vår begärelse efter mera.

Det berättas att en man, som representerade en av världens rikaste familjer, en gång fick frågan: Hur mycket behöver människan för att vara nöjd? Svaret blev: Lite till!

Många av våra förfäder levde i djup fattigdom. Men de som hade lärt sig uppskatta visheten i Guds ord var ändå rika: de hade lärt sig förnöjsamhet. De hade också tagit till sig varningarna i 1 Tim 6:10-11:

Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, håll dig borta från sådant!

Jesus undervisade också om detta med stor skärpa (Luk 12:15): ”Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar.” Och han talade om självförnekelse (Matt 16:24-26): ”Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?”

Det här är lagens stränga ord. Vi behöver lagens ord som regel i våra liv, men före det behöver vi riktas om av lagen så att vi vänder oss bort från självupptagenhet till Honom, som bar sitt kors för vår skull. Det är bara genom Honom som vi vinner vårt liv, det liv som Han skänker oss av nåd.

Med ögonen fästa vid Honom får vi också en ny syn på det jordiska goda som vår Far lovat förse oss med. Det är den synen som kännetecknas av orden Gudsfruktan och förnöjsamhet. Då vill vi också dela med oss av vårt jordiska goda till dem som har det svårt.

Om jag Guds rike finner,
behöver jag ej mer.
Vi aldrig seger vinner,
om Gud ej stöd oss ger.
Går jag med Gud min stig,
kan tryggt mitt verk jag börja:
Gud skall mig väl försörja,
det har han lovat mig.

(Z Topelius)


Bön: Käre himmelske Far! Din godhet är stor, och du visar den just nu i naturens skönhet, i dina löften att försörja oss med vad vi behöver, och allra mest i att du sänt oss din Son för att frälsa oss från synden, döden och djävulens våld. Lär mig att tacka och prisa dig så att min självupptagenhet och girighet inte leder mig vilse utan ser att du vill använda mitt goda för mina medmänniskor.
Välsigna alla dem som nu får sin examen. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!