Vaka!

Några reflexioner med anledning av aktuella företeelser. Under de två sista söndagarna i kyrkoåret möts vi av allvarstyngda texter. Också den andra söndagen i advent påminns vi om att Jesu andra ankomst står för dörren. Vi uppmanas till vaksamhet och att vara redo inför den yttersta domen. En hurudan vaksamhet...

Fortsätt att läsa

Kyndelsmässodagen

”Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.” Jag råkade en gång höra ett samtal mellan en kollega och en gäst kring detta med syndabekännelsen. De var en måndagsmorgon och den här gästen hade besökt kyrkan dagen...

Fortsätt att läsa