Inlägg med etiketten ‘synd’

4 objekt

Se dig i spegeln!

av Ola Österbacka

Några män hade hittat en möjlighet att pröva om Jesus var en riktig jude, en som brydde sig om den rättfärdighet som Mose lag föreskrev. De hade tagit en kvinna på bar gärning när hon bedrev otukt. Mannen lät de gå, det var kvinnan som de nu skulle använda för att pröva Jesus. Men Jesus […]

Trohet i det lilla

av Ola Österbacka

Den nionde söndagen efter Trefaldighet har temat Goda förvaltare av Guds nåd. Texterna förmanar till flit och trohet i våra uppgifter, också i de uppgifter som kan verka små. Med förra söndagens tema i minnet (Sanning och sken, vikten av att bygga på den fasta grunden) behöver vi påminna om att vår flit och vår […]

Vaka!

av Hans Ahlskog

Några reflexioner med anledning av aktuella företeelser. Under de två sista söndagarna i kyrkoåret möts vi av allvarstyngda texter. Också den andra söndagen i advent påminns vi om att Jesu andra ankomst står för dörren. Vi uppmanas till vaksamhet och att vara redo inför den yttersta domen. En hurudan vaksamhet är det som åsyftas? Jo, […]

Kyndelsmässodagen

av Hans Ahlskog

“Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.” Jag råkade en gång höra ett samtal mellan en kollega och en gäst kring detta med syndabekännelsen. De var en måndagsmorgon och den här gästen hade besökt kyrkan dagen innan och har förfasade sig […]