Gudstjänst i Biblion 20.10.2013. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Gudstjänstens tema: Trons fäste, reformationen. Predikotext: Ef 6:10-17.

Mp3-filen innehåller endast predikan. Den finns som text på Forum Johanneum och finns även på vimeo: http://vimeo.com/77328876 .