Gudstjänst från Lepplax bykyrka på tredje söndagen efter påsk 3.5.2020. Liturg: David Åkerlund, predikant och kantor: Hans Ahlskog. Levande video vissa delar av gudstjänsten. Tema: Guds barns hemlängtan.

Texter: Ps 66:1–4; Jes 54:7–10; 2 Kor 4:16–18; Joh 17:6–8.

Predikotext: Fil 1:21–24. Ljudfilen innehåller endast predikan.