Gudstjänst på domsöndagen 20.11.2016 i Settlementcentrum, Villgatan 1, Vasa. Tema: Yttersta domen. Stillbilder med psalmtexter  samt ljud. Predikan finns som särskild video- och ljudfil.

Liturg: David Åkerlund, predikant och kantor: Hans Ahlskog.

Texter: Dan 7:2–3,9,13–14; 2 Tess 1:3–10; Matt 25:31–46. Predikotext: Upp 20:11–15.
Psalmer: 135:1–7; 173; 136; 135:8–9; Sionsharpan 489; 139.