Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 22.6.2014. Predikotext: Luk 12:13–21. Tema: Att vara rik inför Gud.

Predikan som text i Forum Johanneum.