Predikan av Øyvind Edvardsen i gudstjänst på fastlagssöndagen 11.2.2018 i Lepplax bykyrka. Predikotext: 1 Petr 3:18–22.

Hela gudstjänsten finns på Youtube.