Predikan av Øyvind Edvardsen på palmsöndagen 5.4.2020. Det var tänkt en gudstjänst från Lepplax bykyrka, men den inställdes pga förkylning. Text: Joh 12:1–8.

Andakten inleds med att en grupp sjunger ”Gå till Golgata”, inspelat i Lepplax bykyrka på långfredagen 14.4.2017.