Predikan av Øyvind Edvardsen på Skapelsens söndag. Lepplax bykyrka 25.6.2017. Tema: Skapelse och frälsning.