Inspelningar med etiketten ‘ord’

8 objekt

Predikan över Matt 5:33-37, Våra ord

Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum 19.8.2018 över Matt 5:33–37. Tema för 12:e sönd. efter Trefaldighet: Våra ord. [Jesus sade:] Ni har också hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte svära falskt, och: Du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er: Ni ska inte svära alls – varken vid himlen, för […]

Predikan 12 s e Trefaldighet, Jak 3:1-12

med

Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka tolfte söndagen efter Trefaldighet 3.9.2017. Söndagens tema: Våra ord. Predikotext: Jak 3:1–12, tema: Den elaka tungan. 1 Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. 2 Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt […]

Predikan och gudstjänst i Biblion 12:e sönd. efter Trefaldighet, Våra ord

Predikan i Biblion, Vasa, på 12:e söndagen efter Trefaldighet, den 14 augusti 2016. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Jes 29:18-19. Hela gudstjänsten som mp3-inspelning här: https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/08/160814_gudstjanst.mp3 Tema: Våra ord. Texter: Ps 71:16–20; 2 Kor 3:4–9; Mark 7:31–37. Psalmer: Sionsharpan 93; 148; 481; 187; 201; Sionsharpan 78 (För Herrens ord). Psalmernas melodi och texter.

Predikan på 19:e söndagen efter Trefaldighet

med

Predikan i Lepplax bykyrka den 11 oktober 2015 av Øyvind Edvardsen. Söndagens tema: Tro och otro. –  –  – Predikotext: Joh 7:40-52: 40 Några i folkmassan som hörde hans ord sade: “Han måste vara Profeten.” 41 Andra sade: “Han är Messias”, men andra sade: “Messias kommer väl inte från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt […]

Gudstjänst tolfte söndagen efter Trefaldighet

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 23.8.2015, tolfte söndagen efter Trefaldighet med temat Våra ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: 5 Mos 30:11–20; 1 Kor 2:6–16; Mark 7:31–37. Predikotext: Matt 7:31–37. Psalmer: 180; 145; Lbk 184; 476; 482; 481. Predikan finns som skild mp3-fil, tema för predikan: Gud håller vad han har lovat. https://sanktjohannes.info/predikan/podcast/2015/150823_oyvind.mp3

Gudstjänst på 12:e sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänst i Biblion, Vasa, 7.9.2014 på 12:e sönd. efter Trefaldighet med temat “Våra ord”. Liturg: Øyvind Edvardsen; predikant och kantor: Hans Ahlskog. Predikan i mp3-filen och som text i Forum Johanneum. Texter: 1 Sam 3:1–10; Jak 3:2–12; Mark 7:31–37. Psalmer: 174; 148; 481; 478; SH 446; 192. Predikotext: 1 Petr 3:8–17: 8 Till sist, var […]

Predikan tolfte söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Mark 7:31-37. Tema: Våra ord. 31 Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. 32 Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33 Då tog han honom […]