Kommentera

Allt måste uppfyllas

Det tar tid för Jesu lärjungar att smälta alla intryck från påskdagen. Kvinnorna som kommit rusande från graven pratar i mun på varandra. De påstår att de hade sett änglar som berättade att Jesus hade uppstått. Men det verkar vara tomt prat. Sedan springer Petrus till graven tillsammans med Johannes, och de ser att graven är tom. Senare kommer två av lärjungarna med andan i halsen från Emmaus och berättar att Jesus hade gått med dem på vägen och förklarat att Mose, profeterna och Skrifterna hade förutsagt att han skulle uppstå.

Och nu kommer Jesus själv till dem och ber dem om en bit mat. Han tillrättavisar dem för att de inte har förstått vad vad han hade sagt till dem: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna.

Sedan öppnar han deras sinnen så att de förstår Skrifterna. Först nu förstår de. Det här är precis vad Martin Luther lärt oss i katekesen, förklaringen till tredje trosartikeln: Jag tror att jag inte av eget förstånd eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom. 

Lärjungarna blir inte lämnade i sitt otrostillstånd. De får nu visshet att han hade uppstått, och detta budskap ska de gå ut med i hela världen. Därför lovar Jesus än en gång att sända dem en Hjälpare, vilket han också gjorde innan hans lidande började. Han lovar dem kraft från höjden. Den Helige Ande ska påminna dem om allt vad Jesus hade sagt. Han ska visa hur allt som var skrivet måste uppfyllas. Det som var skrivet var inga utstuderade myter. Lukas berättelse om hur Jesus står där mitt ibland dem i kroppslig gestalt är ingen legend.

Den formulering som Lukas använder, ”Mose lag, profeterna och psalmerna”, är en gängse beskrivning av judarnas Bibel, det som vi kallas Gamla testamentet. När han berättar om hur Jesus undervisar Emmausvandrarna används ordet Skrifterna i stället för psalmerna. Psaltaren var den första och viktigaste delen i den tredje delen av Gamla testamentet enligt judarnas indelning. De här uttrycken sammanfattar det som kyrkofadern Augustinus lärde: I Gamla testamentet är det nya dolt, i Nya testamentet är det gamla uppenbarat.Hela Bibeln hör samman och uttrycker sanningen: Allt måste uppfyllas.

Om detta var Jesu lärjungar vittnen. Om detta ska vi vittna. Det är detta Ord som ger oss hopp i denna mörka värld. Kristus är uppstånden!

Så var det skrivet i Guds lag:
Han skall uppstå på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

(Fornkyrklig hymn)


Bön: Käre uppståndne Frälsare! Tack för att du gett oss ett fast vittnesbörd om att du har uppstått, precis som Skrifterna har förutsagt! Hjälp mig att frimodigt bekänna dig, så som Tomas gjorde: Min Herre och min Gud! Amen.

Bild: Shutterstock.

Följ och dela!