Inspelningar med etiketten ‘predikan’

110 av 16 objekt

Gudstjänst 14:e söndagen efter Trefaldighet i Biblion

med

Gudstjänst den 6 september 2015 i Biblion. Gudstjänstens tema: Tacksamhet. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Matt 11:25-30. Altarmikrofonen var tyvärr ur funktion under senare delen av gudstjänsten. Texter: Ps 147:3–11; 2 Kor 9:8–15; Luk 17:11–19. Predikotext: Matt 11:25–30. Psalmer: 181; 286; 307; 187; 288; 287. Ljudfilen innehåller bara predikan.

Påskgudstjänst

med

Påskgudstjänst i Biblion, Vasa, 204.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Tema: Han är uppstånden. Predikotext: Joh 20:1-10. Mp3-filen avser predikan. Predikan som text.

Gudstjänst 18.8.2013

Gudstjänst på tolfte söndagen efter Trefaldighet i Biblion, Vasa. Tema: Våra ord. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Predikotext: 2 Kor 3:4-9. Mp3-filen innehåller endast predikan, videofilen hela gudstjänsten. Predikan kan också läsas som pdf och i Forum Johanneum.