Inlägg med etiketten ‘böcker’

2 objekt

Logos förlags böcker

av Ola Österbacka

Logos förlag, som övertogs från Föreningen Logos i Österbotten i oktober 2016, har utgett flera böcker både före denna tidpunkt och efteråt. Dessutom har Logos förlag köpt in hela restupplagan av Hoppets bekännelse från SLEF-media. Med tårar i våra ögon är den senast utgivna boken, som fått mycket positiv respons. Den kostar endast 5 € […]

Jesus är begynnelsen – bok från bibelhelger 2013

av Ola Österbacka

Uppdaterat 7.10: En ny bok har utkommit på Logos förlag med titeln Jesus är begynnelsen. Det är ett av de ämnen som behandlades vid bibelhelgen i mars 2013 i en serie om Jesus. Alla predikningar och föredrag från bibelhelgerna i mars och oktober 2013 finns nu samlade i en bok på ca 120 sidor. Fem talare […]