Kommentera

Logos förlags böcker

Logos förlag, som övertogs från Föreningen Logos i Österbotten i oktober 2016, har utgett flera böcker både före denna tidpunkt och efteråt. Dessutom har Logos förlag köpt in hela restupplagan av Hoppets bekännelse från SLEF-media.

  • Med tårar i våra ögon är den senast utgivna boken, som fått mycket positiv respons. Den kostar endast 5 € och man kan dessutom få 20 % rabatt vid köp av minst 5 ex. Boken är översatt från engelska.
  • Guds tio bud är en liten skrift skriven av Hans Ahlskog, och alltid mycket aktuell. Kostar endast 3,50 €.
  • Jesus är begynnelsen är en sammanställning av föredrag och predikningar under bibelhelger 2013. Boken innehåller viktig undervisning om de kristna grundsanningarna. Pris 7 €.
  • Hoppets bekännelse av Ola Österbacka utkom i en andra reviderad upplaga 1993. Boken är en troslära för kyrkobesökare och har särskilt flitigt använts i bibelstudiegrupper i Sverige. En lämplig gåva till konfirmander och dem som söker fördjupning i vår kristna tro. Normalpris 4 €.

Logos förlag sköter också distribution av samtliga produkter i Biblicums webbutik. Beställ via webbutiken eller direkt från församlingen. Flera produkter finns i lager i Vasa.

Följ och dela!