Kommentera

Jesus är begynnelsen – bok från bibelhelger 2013

annons_fi_webUppdaterat 7.10:

En ny bok har utkommit på Logos förlag med titeln Jesus är begynnelsen. Det är ett av de ämnen som behandlades vid bibelhelgen i mars 2013 i en serie om Jesus. Alla predikningar och föredrag från bibelhelgerna i mars och oktober 2013 finns nu samlade i en bok på ca 120 sidor.

Fem talare medverkar: Stefan Hedkvist, pastor i LBK i Sverige, Tor Jakob Welde, pastor i LBK i Norge, samt församlingens egna pastorer och lärare: Hans Ahlskog, Øyvind Edvardsen och Ola Österbacka.

Boken kan beställas via Logos förlag, se http://foreningenlogos.fi/Logos/Forlag.html. I Sverige kan den beställas via Biblicum, http://www.biblicum.se.

Innehåll:

 • Stefan Hedkvist: Jesus är livets bröd
 • Ola Österbacka: Jesus är den gode herden
 • Stefan Hedkvist: Jesus är världens ljus
 • Ola Österbacka: Jesus är uppståndelsen och livet
 • Hans Ahlskog: Jesus är Begynnelsen
 • Stefan Hedkvist: Jesus är vinstocken
 • Stefan Hedkvist: Gud blev människa
 • Tor Jakob Welde: Evangeliet och pietismen
 • Øyvind Edvardsen: Förlåtelsens budskap
 • Øyvind Edvardsen: Förlåtelse i praktiken – nyckelmakten och bikten
 • Hans Ahlskog: De fria tingen – den smala medelvägen
 • Ola Österbacka: Tron och det kristna livet
 • Tor Jakob Welde: Jesus förlåter synder
Följ och dela!

Skriv en kommentar