Den fullkomliga tryggheten

Under denna tid är det många som längtar efter trygghet. Världen, både långt borta och nära oss, upplevs som trygghetens raka motsats. I nyheterna och i tidningarna ser vi ingen trygghet. Men ändå hoppas vi på den. Herdesöndagen, den andra söndagen efter påsk, utgör en kontrast mot oron i världen. Den...

Fortsätt att läsa

Herden och fåren

Herdesöndagen är den vanliga benämningen på andra söndagen efter påsk. Jesus har uppstått och visat sig för sina lärjungar. Han har vänt deras tvivel i tro på att han verkligen lever. Nu ger han dem sitt ord på att hans omsorg ska följa dem, så som psalmisten David beskriver det i...

Fortsätt att läsa

Herdesöndagen

Den andra söndagen efter påsk tillägnas temat Herren är min herde. Den uppståndne Frälsaren har lovat vara med de sina till tidens slut. C O Rosenius uttrycker det så här i en älskad sång: Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst....

Fortsätt att läsa