Inlägg med etiketten ‘Den gode Herden’

3 objekt

Den fullkomliga tryggheten

av Ola Österbacka

Under denna tid är det många som längtar efter trygghet. Världen, både långt borta och nära oss, upplevs som trygghetens raka motsats. I nyheterna och i tidningarna ser vi ingen trygghet. Men ändå hoppas vi på den. Herdesöndagen, den andra söndagen efter påsk, utgör en kontrast mot oron i världen. Den förmedlar en bild av en […]

Herden och fåren

av Ola Österbacka

Herdesöndagen är den vanliga benämningen på andra söndagen efter påsk. Jesus har uppstått och visat sig för sina lärjungar. Han har vänt deras tvivel i tro på att han verkligen lever. Nu ger han dem sitt ord på att hans omsorg ska följa dem, så som psalmisten David beskriver det i den älskade herdepsalmen (Ps 23): […]

Herdesöndagen

av Ola Österbacka

Den andra söndagen efter påsk tillägnas temat Herren är min herde. Den uppståndne Frälsaren har lovat vara med de sina till tidens slut. C O Rosenius uttrycker det så här i en älskad sång: Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Han osynlig är, men till […]