Kommentera

Herdesöndagen

Den andra söndagen efter påsk tillägnas temat Herren är min herde. Den uppståndne Frälsaren har lovat vara med de sina till tidens slut. C O Rosenius uttrycker det så här i en älskad sång:

Var jag går i skogar, berg och dalar,
följer mig en vän, jag hör hans röst.
Han osynlig är, men till mig talar,
talar stundom varning, stundom tröst.
Det är Herden god, som gick i döden,
men som lever i all evighet.
Sina får han följer, vårdar, föder
med osäglig trofasthet.

Denna söndag inbjuder Herden oss att hålla gudstjänst i Biblion i Vasa kl 11.

Följ och dela!

Skriv en kommentar