Inlägg med etiketten ’enhet’

3 objekt

Den kristna enheten

av Ola Österbacka

Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet. Så förmanar aposteln Paulus oss, Kristi kyrka, i Ef 4:3, som enligt vår församlings ordning är episteltexten för 21:a söndagen efter Trefaldighet. Olov Hartman såg hur långt det här är från situationen i den organisation som man vanligen menar med kyrkan: ”Med undran och med löje […]

Enheten i Kristus

av Ola Österbacka

Vi har i vår församling infört traditionen att likt många andra lutherska kyrkor fira reformationen den sista söndagen i oktober. Den gamla handbokens tema för den 21:a söndagen efter Trefaldighet är Trons fäste, och inkommande söndag skulle därför ha firats som reformationsdag. I stället har vi nu knutit temat Enheten i Kristus till den här söndagen. Särskilt i år […]

Den utlovade Hjälparen – sjätte söndagen efter påsk

av Ola Österbacka

Den sjätte söndagen efter påsk förbereder vi oss för pingsten. Vi har nyss firat Kristi himmelsfärd, dagen när Jesus återtog sin fulla gudomliga ställning på Faderns högra sida som utövare av Guds allmakt. Temat för predikan, som utgår från Joh 17:18–23, är Den kristna enheten. Texten är en del av Jesu översteprästerliga förbön, som det […]