Inlägg med etiketten ‘Lidandets söndag’

1 objekt

Passionssöndagen

av Ola Österbacka

Den femte söndagen i fastan utgör inledningen på djupfastan, som också kallas passionstiden (ska inte förväxlas med hela fastetiden) och pågår under två veckor till slutet av stilla veckan. Därför kallas söndagen Passionssöndagen (Dominica passionis) och också Lidandets söndag. Temat är Den förkastade Medlaren. Evangelietexterna behandlar Jesu dispyter med de skriftlärda, men också skarpa tal […]