Kommentera

Passionssöndagen

Den femte söndagen i fastan utgör inledningen på djupfastan, som också kallas passionstiden (ska inte förväxlas med hela fastetiden) och pågår under två veckor till slutet av stilla veckan. Därför kallas söndagen Passionssöndagen (Dominica passionis) och också Lidandets söndag. Temat är Den förkastade Medlaren.

Evangelietexterna behandlar Jesu dispyter med de skriftlärda, men också skarpa tal mot dem och deras otro. Jesus är stenen som husbyggarna förkastade, men som blev en hörnsten. I andra årgångens evangelium, som vi använder detta år, ifrågasätts Jesu fullmakt att undervisa, trots att han gjort så många tecken som borde ha övertygat alla att han var den Messias som Gud utlovat genom sina profeter.

Vi inbjuder till gudstjänster kring den förkastade Medlaren både i Vasa ( kl 11) och Lepplax (kl 12).

Följ och dela!

Skriv en kommentar