Bibelljus

Uppstod efter Skrifterna

När aposteln Petrus höll sin första offentliga predikan på pingstdagen i Jerusalem bevisade han med hjälp av Davids psalmer att Messias skulle dö och uppstå ur sin grav. Den metoden hade han lärt sig av Jesus själv. Han, som hade förnekat sin Mästare under den ohyggliga morgonen, hade fått förnyat förtroende...

Fortsätt att läsa