Kommentera

Årsmöte 27.4.2014

Församlingen höll årsmöte i Lepplax efter gudstjänsten den 27 april. I den ekonomiska rapporten konstaterades att ekonomin varit bättre än budgeterat tack vare regelbundna medlemsoffer och övriga gåvor och kollekter. Verksamhetsberättelse finns här.

Styrelsens ordförande David Åkerlund omvaldes. Ny vald medlem är styrelsen är kyrkoherde Øyvind Edvardsen, som hittills deltagit som tjänsteman. Ola Österbacka befriades från styrelseuppdraget på egen begäran. Övriga medlemmar är Hans Ahlskog, Simon Koivumaa och Botvid Lindström.

Följ och dela!

Skriv en kommentar