Kommentera

Inför helgen

Söndag 21.12 firar vi den fjärde söndagen i advent. Herren är nära! Så lyder vårt tema för gudstjänsten i Biblion kl 11, samma tema som använts i de flesta av Finlands kyrkor tills temat i den nyaste handboken ändrades till Herrens födelse är nära, med en överflyttning av betoningen till Herrens mor Maria. Vi kommer enligt den gamla handboken att uppehålla oss vid profetiornas uppfyllelse. Den siste profeten, Johannes Döparen, är fortfarande en viktig gestalt i denna sista gudstjänst under advent. Han är vittnet, som skulle visa på Herren som nu skulle komma.

När Jesus undervisar i predikotexten (Joh 5:31–39) pekar han också på två andra vittnesmål: hans egna gärningar och Skriften. Redan Jesaja beskrev hur han skulle gå omkring och öppna blindas ögon, öppna döva öron och låta lama hoppa omkring. Det bevisar hans uppgift och storhet: han är Guds Son, som Mose, alla profeterna och alla Skrifterna talar om. Nu skulle Skriftens löften gå i fullbordan.

Ola leder gudstjänsten medan Øyvind förrättar nattvardsmässan kl 10.

Efter gudstjänsten är det servering och sedan samlas vi för att med SLT fira julfest. Pastor Juhani Viitala från SLT predikar, och tolkas till svenska. Vi sjunger tillsammans en hel del. Vi kommer att direktsända gudstjänsten men från julfesten spelar vi endast in predikan. Också predikan under julfesten kommer att anknyta till Johannes Döparen, som ett vittne om Jesus som vi har skäl att efterlikna.

Följ och dela!

Skriv en kommentar