Inlägg med etiketten ’Johannes Döparen’

110 av 12 objekt

Profeten blir en lärjunge

av Ola Österbacka

I vår kyrkliga tradition står Johannes Döparen i förgrunden på tredje söndagen i advent. Dagen bär rubriken Herrens vägröjare. Johannes Döparen är rösten som ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! Men en dag tystnade denna profetiska röst. Han hade själv sagt om Jesus (Joh 3:30), som hade börjat samla […]

Ljuset från ovan

av Ola Österbacka

Midsommarhögtiden är en kontrasternas högtid. Midsommardagen är Johannes Döparens dag, han som kom med den stränga lagförkunnelsen men också med en rätt riktningsvisare: Se Guds Lamm som tar bort världens synd! Även om dagens tema talar om ljuset är den tredje årgångens evangelietext präglad av mörker och ondska: Johannes Döparen är i fängelse för sin frimodiga predikan […]

Kristi uppenbarelse och dopet

av Ola Österbacka

Trettondagen brukar anses som julhögtidens avslutning, vilket utåt syns i att många städar undan julgranar och julbelysning. Från början var den ett minne av att Jesus döptes av Johannes vid Jordan och därmed uppenbarades för världen. Därför kallas dagen också Epifania = Kristi uppenbarelses dag. Det finns en gammal tradition att Jesus blev döpt på den […]

Herrens vägröjare

av Ola Österbacka

Adventstiden är på sätt och vis en återspegling av Gamla testamentets tid. Då väntade man på Messias, han som skulle befria Guds folk från romarnas förtryck och återupprätta Davids kungavälde. Det var så man tänkte sig Frälsarens uppgift. Det var en felaktig förhoppning, för Jesus skulle inte vara en jordisk kung. Det finns ett långtidsperspektiv […]

Midsommarhelgen

av Ola Österbacka

Vi står inför midsommarhelgen. Det är en dubbelhelg, där lördagen, den egentliga midsommardagen, ägnas Johannes Döparen med temat Ljuset från ovan. Det är en tänkvärd situation att denne kraftfulle profet dyker upp just denna helg, som i många fall har blivit köttets och njutningarnas helg. Johannes Döparens dag infaller i år på Hans/Johannes-dagen, exakt ett halvår före […]

Marie bebådelsedag

av Ola Österbacka

Marie bebådelsedag infaller av tradition nio månader före jul till minne av ängeln Gabriels budskap till den unga jungfrun i Nasaret som skulle få uppdraget att bli mor till världens Frälsare, Messias. Dagen är en vit festdag som slår ut Midfastosöndagen, den mellersta söndagen i fastetiden som har temat Livets bröd. Denna söndags tema kommer […]

Fjärde söndagen i advent

av Ola Österbacka

I år infaller fjärde söndagen i advent på längsta möjliga avstånd till julafton, dvs. sex dagar före. Nästa år sammanfaller de båda dagarna. Vi behöver ändå tänka på att advent inte är det samma som jul. Ännu påminner den violetta färgen i liturgin om bot och beredelse. Temat för vår gudstjänsten är Herren är nära, […]

Andra advent: Jesus kommer

av Ola Österbacka

Advent är beredelsetid för en ankomst – det latinska ordet advent betyder just ankomst. Den andra söndagen i advent bär det gamla temat Bida tåligt Herrens tillkommelse. Temat utgör en skarp kontrast mot den väntan på jultomten och julklapparna som blåses upp av affärerna. Advent gäller inte bara förberedelse inför julen, utan egentligen riktas blickarna mot Jesu återkomst, samma […]

Herren är nära

av Ola Österbacka

Vi bereder oss att fira jul i tecknet av tilltagande mörker i världen. Temat för fjärde söndagen i advent är enligt den gamla handboken och vår ordning Herren är nära. I folkkyrkans nya handbok har temat ändrats till Herrens födelse är nära, med en förskjutning i riktning mot Maria, Herrens mor. Vi behåller ännu den […]

Tredje advent, Herrens vägröjare

av Ola Österbacka

Vi är nu mitt inne i adventstiden, den tid då vi bereder oss för Herrens ankomst: ”Red dig att taga Guds Son emot.” Den här söndagen gör vi det med hjälp av Herrens budbärare, Johannes Döparen, som likt de profeter som Gud sände under Gamla testamentets tid skulle bereda vägen för Herren. Från Malaki, som […]