Kommentera

Förutsättningar för dopet

Vilka är förutsättningarna för att bli döpt?

När Jesus kom till Jordan och ville bli döpt av Johannes förelåg inga sådana förutsättningar som Johannes kunde se. Skulle Jesus bekänna sina synder och renas genom vattnets bad från dem?

”Låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet.” Så blev svaret och så blev det. Jesus bekände hela världens synd och blev så vår ställföreträdare. Så kunde han sedan befalla oss att gå ut och göra alla folk till hans lärjungarna, döpande – lärande.

Därför kunde Filippus döpa den etiopiske hovmannen på vägen mot Gaza. Förutsättningarna fanns där: Jesu rättfärdighet kunde kläs på honom utan att han själv behövde uppfylla några krav. Därför kan vi döpa också i dag– förutsättningarna är uppfyllda och är godkända av Gud.

Glad jag städse vill bekänna: jag är döpt i Jesu namn.
Ingen tillflykt är som denna: öppen står min Faders famn.

Följ och dela!

Skriv en kommentar