Kommentera

Kristus är större än änglarna

Mikaelidagens tema är i vår bibelkalender Änglarna och barnen. I gudstjänsten 4.10.2015 vilar tyngdpunkten på änglarna. Men det är inte änglarna som är föremål för vår tillbedjan. De är tjänare, som visar på Honom som vi verkligen ska tillbe och ära: Jesus Kristus. I predikan ska vi följa bevisningen att Kristus är större än änglarna så som den framställs i Hebreerbrevets första kapitel.

Hebreerbrevets författare visar oss att redan Gamla testamentet berättar om Kristus och hans överhöghet. Med en rad citat från Psaltaren visas att Kristus är insatt som Guds Son av evighet – inte när han föddes som en människa, inte när han döptes av Johannes vid Jordan, inte när han uppstod ur sin grav. Jesus Kristus är själv sann Gud och deltog redan i skapelsen. Och en dag ska han komma tillbaka och visa att han har all makt, och därmed är han också domaren, inför vilken vi alla ska träda fram. Och då ska alla knän böja sig inför honom.

Därför behöver vi i dag lära känna honom som vår Frälsare,  lyssna till honom, följa honom, ära och tillbe honom. ”Äran, äran, den skall Jesus ha.”

Följ och dela!

Skriv en kommentar