Inlägg med etiketten ‘Guds Son’

1 objekt

Kristus är större än änglarna

av Ola Österbacka

Mikaelidagens tema är i vår bibelkalender Änglarna och barnen. I gudstjänsten 4.10.2015 vilar tyngdpunkten på änglarna. Men det är inte änglarna som är föremål för vår tillbedjan. De är tjänare, som visar på Honom som vi verkligen ska tillbe och ära: Jesus Kristus. I predikan ska vi följa bevisningen att Kristus är större än änglarna så som den framställs […]