Kommentera

Söndagen före domsöndag

Söndagen före domsöndagen ger oss en påminnelse om att vi ännu lever i nådatiden. Dörren står öppen, kallelsen till det himmelska bröllopet ljuder än, förmaningen att vaka är ännu i kraft. Liknelsen om de tio jungfrurna påminner oss om att vi inte bara ska vara beredda nu, utan att vi ska vara beredda på att vänta länge än. Vi vet att Jesus kan komma tillbaka vilken dag och stund som helst, men vi ska också vara beredda på att han dröjer, och ändå hållas vakande.
Låt oss också tänka på alla dem som går omkring på våra gator utan att känna Jesus. Hur kan vi nå dem med evangelium? Kanske du i dag möter en vän, eller en släkting, som inte är beredd att möta sin Gud, utan känner oro och ängslan i denna mörka tid, och ser de stora farorna i den ökade flyktingvågen, i klimatförändringarna eller i de ekonomiska problemen, och inte i sitt förhållande till Gud. De invandrare som översvämmar våra länder mer än någonsin utgör ett missionsfält som kommer till oss. Är du beredd att ta emot kallelsen att vara missionär bland dem? Kanske den missionsinsats som just du i första hand kallas till är att vara en förstående och hjälpande medmänniska. Det är det första vittnesbördet du kan ge om din Frälsares kärlek. Då får du också be Gud att ge dig de rätta orden när stunden är inne.
Be också att vi som tjänar i Hans rike får de rätta orden, till varning, förmaning och tröst, särskilt nu under söndagens gudstjänster i Biblion och Lepplax bykyrka.
Tillkomme ditt rike, Herre!
Följ och dela!

Skriv en kommentar