Kommentera

Herren är nära

Vi bereder oss att fira jul i tecknet av tilltagande mörker i världen. Temat för fjärde söndagen i advent är enligt den gamla handboken och vår ordning Herren är nära. I folkkyrkans nya handbok har temat ändrats till Herrens födelse är nära, med en förskjutning i riktning mot Maria, Herrens mor. Vi behåller ännu den gamla betydelsen av att denna söndag ännu är profeternas förebådelse av Guds Sons ankomst till jorden. Det kan i första hand förstås som hans ankomst som ett litet barn, fött av Jungfru Maria, men det kan också ses som en väntan på hans återkomst för att döma levande och döda. Vi lär oss av Skriften att tiden före hans återkomst ska bli allt mörkare för Guds folk. Så är det i dag. Men, som Jesaja säger, ett ljus ska skina klart där mörker nu råder. Och när vi samlas till gudstjänst vet vi att Herren är nära.

Vi firar denna söndag fjärde advent med gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 13. Kl 12.15 samlas församlingen till nattvardsfirning. Vi försöker ordna med direktsändning av gudstjänsten. Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe och julfest. Denna gång får vi framföra och delta i ett nyskapat ”minijuloratorium” av vår kantor Hans. Det blir allsång, recitation och diktläsning kring Lukas julevangelium.

Predikotexten i gudstjänsten är Joh 1:19–28. Det är Johannes Döparen som förhörs om vem han är av leviter och präster, utsända av judarnas ledare. Johannes berättar att han bereder vägen för Herren, Messias. Predikan kommer att handla om de personer som nämns i texten, och främst Messias.

Församlingen har också i år låtit trycka en bibelkalender för det kommande året. Den vill vi ge som en julgåva till våra gudstjänstbesökare nu kring jul. Den som vill får gärna delta med en gåva för kostnaderna i samband med kollekten eller med en gåva till vårt bankkonto FI18 3131 1000 2060 07. Se kontaktsidan för information om lämpliga referensnummer.

Följ och dela!

Skriv en kommentar