Kommentera

Inför trettondagen

Kölden skärper till, men ljuset börjar alltmer tillta för var dag. Ljuset är också vårt tema på trettondagen, nämligen Jesus, världens ljus, då vi samlas till gudstjänst i Österhankmo lägercentrum. Predikan utgår från evangelietexten om de vise männen, som kom från hednafolk i trakterna av tvåflodslandet (Eufrat och Tigris, dagens oroliga Irak och Syrien) för att bära fram sin hyllning till den nyfödde kungen. Därför är också hednamissionen i centrum på trettondagen.

Trettondagen är den sista av julens traditionella högtidsdagar, som inleds med juldagen. Sedan följer annandagen till minne av martyrerna, Menlösa barns dag då vi minns Herodes fruktansvärda mord på de små pojkarna i Betlehem men också tackar Gud för hans nådiga beskydd, och nyårsdagen, då vi firar Jesu omskärelse.

För en tid sedan fanns ett upprop på sociala medier: Bevara julen – låt oss kristna fira jul då den ska firas! Världens barn och butikerna har redan avslutat julen, som för dem inleddes redan i november med den kommersiella köphysterin och företagsjulfesterna, men vi kristna gör rätt i att fira julhelgen när den väsentligen infaller: från julafton till trettondagen. Ännu denna helg är det lilla Jesusbarnet i centrum, även om han kanske inte mera låg i krubban när de vise männen besökte honom.

Följ och dela!

Skriv en kommentar