Kyndelsmässodagen: Guds uppenbarelse i Kristus

Med övergången från januari till februari märker vi tydligt att ljuset håller på att återvända till vår nord. Det brukar höra samman med den här ”ljushögtiden”, som påminner om Guds uppenbarelse i Kristus. I år infaller Kyndelsmässodagen tidigare än vanligt (exakt 40 dagar efter jul är det den 2 februari), eftersom den inte kan sammanfalla med fastlagssöndagen som infaller 7.2. Det är den sista helgen i julkretsen, då vi firar minnet av att Jesus bars fram i templet vid 40 dagars ålder för att lösas till familjen med ett offer. Varför det skedde ska bli klart under vår gudstjänst i Biblion kl 11.

Gud uppenbarade sig på ett särskilt sätt för människor i Gamla testamentet, t.ex. Adam, Noa och patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Han gav profeterna ett budskap om den kommande Frälsaren, Messias som skulle vara ett ljus också för hedningarna. När Jesus föddes blev det åter en intensiv tid med särskilda uppenbarelser. En av dem som fick ett sådant budskap var den gamle Simeon i samband med den händelse som så tydligt visar att Jesus var ”född av kvinna och ställd under lagen”. Också han fick veta, att Messias har uppenbarats till upplysning och frälsning för hela världen.

Vi som har hela Guds uppenbarelse i Skriften har inget annat ljus att vänta på. Skriften är tillräcklig och lyser vägen för oss till himlen. Låt oss ta vara på det ljuset medan vi har det!

Följ och dela!