Kommentera

Kristi himmelsfärd

Söndagen den 8 maj är enligt vår ordning sjätte söndagen efter påsk. Vi kommer emellertid att fira Kristi himmelsfärd i vår gudstjänst i Biblion kl 11, eftersom vi inte hade någon gudstjänst på den egentliga dagen för denna stora händelse när vår Frälsare fullbordade sitt återlösningsverk genom att återta sin plats vid Faderns högra sida i härlighetsriket.

Nu är den del av Kristi verksamhet avslutad, när han vistades i förödmjukat tillstånd på jorden. Visserligen har han redan på påsken härliggjorts med en uppståndelsekropp som har andra egenskaper än den jordiska, men han vistades ändå under 40 dagar med sina lärjungar och ibland åt och drack han med dem. Men när han for upp till himlen återtog han den fulla position som utövare av Guds allmakt som han hade innehaft sedan tidernas början. Därför bekänner vi: ”sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida …” Den som sitter på regentens högra sida är den som utövar hans makt. Temat för Kristi himmelsfärds dag är därför Kungen i hans härlighet.

Den sjätte söndagen efter påsk har temat Den utlovade Hjälparen. Denna söndag förbereder pingstdagen, tio dagar efter Kristi himmelsfärd, när Anden föll över lärjungarna i form av tungor av eld. Det här temat kommer också att behandlas i predikan över Mark 16:14–20, eftersom Jesus förutsäger att hans lärjungar ska utföra tecken så att Ordet som de predikar ska befästas.

Följ och dela!

Skriv en kommentar