Kristi himmelsfärds dag

I dag på Kristi himmelsfärds dag hyllar vi vår uppståndne Frälsare, Kungen i hans härlighet, som har fullbordat sin upphöjelse och farit upp till himlen. Han har tagit i besittning den makt som har varit hans ända från begynnelsen. Han sitter nu på Faderns högra sida, där han i sin...

Fortsätt att läsa

Kristi himmelsfärd

Söndagen den 8 maj är enligt vår ordning sjätte söndagen efter påsk. Vi kommer emellertid att fira Kristi himmelsfärd i vår gudstjänst i Biblion kl 11, eftersom vi inte hade någon gudstjänst på den egentliga dagen för denna stora händelse när vår Frälsare fullbordade sitt återlösningsverk genom att återta sin plats...

Fortsätt att läsa