Kommentera

KELK Europa på Lepikko lägercentrum 27–29 maj

Sista veckoslutet i maj samlas europeiska representanter för bekännelsetrogna kyrkor inom Konfessionella Evangeliska Lutherska Konferensen (KELK) på Lepikko lägergård i Alskat, Korsholm utanför Vasa. Värdar för dagarna är Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko och S:t Johannes ev-luth församling.

Ämnet för årets konferens är doxologin i Herrens bön, alltså bönens avslutningsord. Deltagarna representerar alla kyrkor som redan delar samma tro, lära och bekännelse och som visar det genom att de officiellt upprättat kyrkogemenskap med varandra. Konferensen är därför till för att stärka de gemenskapsband som redan existerar mellan kyrkorna. Detta sker genom bibliskt grundade föredrag och diskussioner över konferensens tema, vid gemensamma morgon- och kvällsandakter, vid de gemensamma måtiderna och samtalen, och till sist en gemensam högtidsgudstjänst på söndagen.

Hela programmet är öppet för gäster som önskar komma och lyssna och annars bekanta sig med de europeiska kyrkorna inom KELK.

Vi uppdaterar med information och bilder från dagarna här och på Facebook.

Följ och dela!

Skriv en kommentar