Kommentera

Det viktigaste i livet

Vi firar på söndag den adertonde söndagen efter trefaldighet med temat Det viktigaste i livet. I dagens evangelietext sammanfattar Jesus de tio budorden i två korta satser: ”Älska Herren din Gud över allting, och din nästa som dig själv.” Det är en hård läxa, både för den laglärde som ställde frågan vad som är det största budet, och för oss kristna.

Vi behöver påminnas om Guds bud. Martin Luther sade att han själv läser de tio budorden varje morgon. Det är många gånger ganska tungt, om vi stannar där. Men Luther läste också trosbekännelsen, som handlar om vad den Treenige har gjort för oss. I stället för att fastna med en sorgsen blick på oss och vår oförmåga vill Jesus att vi ska fästa vår blick på honom och se vad han har gjort i vårt ställe. Det är det viktigaste i livet. Det behöver vi lära oss den här söndagen och alla andra dagar.

Under helgen firar vi bibelhelg i Lepplax och Vasa. Då kommer vi bland annat att få undervisning om hur Gud vill att vi ska ta vara på de gåvor han anförtror oss. Det viktigaste är att vi tar vara på hans ord. Sedan vill han utrusta oss som lemmar i hans kropp för att tjäna honom i våra medmänniskor. Låt oss som Maria välja den goda delen, och gripa tillfället att ägna oss åt det som är det viktigaste i livet: att sitta vid Jesu fötter och lära av honom.

Följ och dela!