Kommentera

Verksamheten på Villagatan har inletts

När detta skrivs har vi firat två gudstjänster i Settlementcentrum på Villagatan i Vasa. Första gången, 9 oktober, firade vi en predikogudstjänst och prövade oss fram med möbleringen. Andra gången, 23 oktober, firade vi för första gången nattvard, hade söndagsskola under predikan och efteråt kyrkkaffe. Vi kunde nu också sända gudstjänsten direkt. Det är en del att ordna med möbler och teknik, och ibland när vi är färre deltagare och inte har söndagsskola kan det hända att vi samlas i serveringsrummet.

Allmänt hördes positiva omdömen om lokalen. Det är luftigt och akustiken är rätt bra. Vi prövar oss ännu fram när det gäller möbleringen. Vi har tillgång till ett litet förvaringsutrymme för psalmböcker, alba och teknisk apparatur.

Se några bilder här.

Följ och dela!

Skriv en kommentar