Kommentera

Inför årsskiftet

Jag vet inte vad som skall möta
mig under det kommande år.
Gud hängt för mitt öga en slöja
vars flik jag ej lyfta förmår.

Jag ser ej en handsbredd framför mig,
dock vet jag att Herren är när’,
och tryggt över brusande vågor
det bävande barnet han bär.

Då vill inte ängsligt jag fråga
som otron så gärna det gör:
Vad månne det kommande året
av nöd eller lust till mig för?

Under det gångna året 2016 har vi mött mycket sådant som vi helst vill glömma. Terrordåd, hat mot invandrare som tvingats fly från bomber och förföljelser, och också en ökad fientlighet mot oss som talar fel språk. Ändå har vi inte behövt dö för vår tro, vilket 90 000 kristna har gjort under året. Hur ska det kommande året se ut?

Till all lycka vilar allt i en mäktigare hand än på människor.

Nyårsdagens tema är I Jesu namn. Det påminner om var grunden finns till att få vara kristen: inte i egen kraft utan i Honom som levde och dog för att vi skulle få vara Guds barn och få kallas kristna. Namnet Jesus innehåller frälsningen. Namnet Kristus innefattar hans tre ämbeten: Profet, Överstepräst och Kung. Att vara kristen betyder att lyssna till Profeten och lyda Hans ord, att för Översteprästens skull få komma nära Gud och att stå under Kungens allsmäktiga beskydd. Tänk vilken ställning vi har! I det namnet får vi tryggt gå in i det nya året.

För mig är det nog, att min Fader
vet utväg i allt som mig sker.
Han känner den okända stigen.
Vad jag inte ser, han dock ser.

Följ och dela!

Skriv en kommentar